Rendement uit grond

Rendement uit grond

HVC Vastgoed investeert in landbouwgrond met de bedoeling een goed rendement te halen, maar óók omdat we denken dat wat wij doen onderdeel is van de oplossing voor het woningtekort. Hoe zit het precies met dat rendement, en wat zijn de ervaringen?

Een investering in agrarische grond kan, zeker wanneer deze grond op den duur een woonbestemming krijgt, een aardig rendement opleveren. HVC Vastgoed heeft het netwerk en de kennis om ‘veelbelovend’ landbouwgrond op te kopen: wij bekijken welke agrarische grond het potentieel heeft om later een nieuwe bestemming te krijgen. We kijken naar de ligging, en zijn er – net als gerenommeerde instituten als het Economisch Instituut voor de Bouw – [verwijzing blog Van Landbouwgrond naar woningen] van overtuigd dat Nederland de komende jaren wel agrarisch areaal móet vrijmaken om voldoende te kunnen bouwen.

De grond waarin HVC Vastgoed investeert, delen we op in kleinere kavels zodat investeerders al vanaf 10.000 euro kunnen instappen. Zo kunnen zij hun kansen spreiden; als je op meerdere plekken grond koopt, is je investering solide.

Wat levert het nou op vragen klanten mij vaak. Allereerst vertel ik ze dan dat de ervaring is dat je voor meerdere jaren moet investeren: doorgaans duurt het veranderen van een bestemming van landbouwgrond een aantal jaar, en daarna kan de waarde gaan stijgen. Een interessant voorbeeld van rendement uit grond is een project in Hoevelaken. In 2013 betaalde de klant 55 euro per vierkante meter, en toen het een andere bestemming kreeg, werd het verkocht aan een projectontwikkelaar voor 120 euro oer vierkante meter. Het verschil tussen de vierkante meterprijs voor agrarische grond en bouwrijpe grond, is heel interessant. Zeker nu spaargeld niks meer oplevert, en investeren in vastgoed maar voor weinigen is weggelegd – door hetzelfde woningtekort dat wij willen helpen oplossen.

Nu is er geen garantie de landbouwgrond waarin wij investeren snel een andere bestemming krijgt. Het kan jaren duren, en soms is er wisseling van lokaal bestuur voor nodig voordat gemeentes inzien dat landbouwgrond bebouwen dé oplossing is voor het tekort aan woningen. Het is dus een investering voor de langere termijn. Het kan zijn dat een gemeente eerst de bestemming van de grond niet wil aanpassen, maar er later alsnog bouwgrond van wil maken omdat het de enige manier is om voldoende nieuwe woningen te bouwen.

Onze ervaring (en ons netwerk) voor het vinden van de juiste grond, maakt investeren via HVC Vastgoed interessant. Als tegenargument krijg ik soms te horen dat ‘grondspeculanten’ de prijs opdrijven, maar wat wij doen is niet anders dan wat projectontwikkelaars, banken en verzekeraars al langer doen – alleen zijn onze investeringen bereikbaar voor mensen die kleinere bedragen (vanaf 10.000 euro) kunnen inleggen. Dat is niet alleen fijn omdat investeren in grond niet alleen meer is weggelegd voor de ‘grote jongens’; het maakt spreiden van de risico’s ook mogelijk.
Onze overtuiging hierbij is: land houdt stand. Grond heeft zich altijd bewezen als een goede investering. Wil je meer weten over hoe investeren in landbouwgrond via HVC Vastgoed werkt? Luister dan hier naar een interview over onze werkwijze.